David Sachl - stavební práce
tel.: 608 962 329
e-mail: info@sachl.cz

Monika Sachlová - účetnictví
tel.: 602 616 864
e-mail: m@sachl.cz

Daňová evidence a peněžní účetnictví

Vedení daňové evidence – kompletní zaúčtování dokladů a kontrola správnosti daňových dokladů – peněžní deník, banka, pokladna, přijaté a vydané faktury, majetek, sklady, inventury, saldo...

Vedení peněžního účetnictví – kompletní zaúčtování dokladů a kontrola správnosti daňových dokladů – účetní deník, banka, pokladna, interní doklady, časové rozlišení, přijaté a vydané faktury, sklady, majetek, inventury, saldo...

Podle potřeby zpracuji přiznání k DPH (měsíčně, čtvrtletně), DPFO, DPPO, silniční daně, daně z nemovitosti, roční přehledy sociálního a zdravotního pojištění, a jiné. Zpracování roční účetní závěrky, včetně statutárních výkazů pro zjištění základu daně z příjmů fyzických a právnických osob.

Zajistím kompletní zpracování mezd a personalistiky včetně výpočtu mezd, přihlašování a odhlašování zaměstnanců, přípravy měsíčních hlášení, komunikace s příslušnými úřady, správy a evidence mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění.

Používám ekonomický a účetní program POHODA, daňový software TAX na zpracování různých typů daňových přiznání.  Právní systém WINLEX, který obsahuje úplné a aktuální znění zákonů a právních předpisů ČR z oblasti daňového, občanského a pracovního práva. Jsem předplatitelem měsíčníků nakladatelství ANAG - Účetnictví a daně, Mzdová účetní pro jednodušší orientaci ve stále měnící se legislativě.