David Sachl - stavební práce
tel.: 608 962 329
e-mail: info@sachl.cz

Monika Sachlová - účetnictví
tel.: 602 616 864
e-mail: m@sachl.cz

Daňová evidence a peněžní účetnictví - Ceník

Cena za služby je stanovena dohodou, většinou měsíčním paušálem, ve kterém jsou obsaženy úkony spojené s uzavíráním měsíce, čtvrtletí a účetního období - především vyplnění všech průběžných i ročních daňových přiznání, zpracování výkazu zisku a ztráty, rozvahy, příloh, přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu. Dále předávání ekonomických informací a účetních sestav, komunikace a zastupování před státními orgány.